Biuro Obsługi Zamówień +48 698631454 lub sklep@el-maro.pl

Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

www.elektryka-sklep.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem "www.elektryka-sklep.pl"
1.2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.elektryka-sklep.pl, jest spółka EL-Maro Kreczetowscy Ratajczak Sp. J. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Łanowej 3, 64-100 Leszno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe - Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000278344, NIP: 6972069979, REGON: 411435263.

§ 2

Definicje

2.1. Pojęcia i wyrażenia, użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

a. Regulamin- niniejszy Regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej www.elektryka-sklep.pl
b. Sklep internetowy – sklep internetowy, działający na stronie internetowej www.elektryka-sklep.pl,
c. Sprzedawca: spółka EL-MARO Kreczetowscy, Ratajczak Sp. j. z siedzibą w Lesznie, ul. Łanowa 3, 64-100 Leszno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe -Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000278344,
d. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towarów w sklepie internetowym, mieszczącym się na stronie internetowej www.elektryka-skleo.pl , na podstawie umowy sprzedaży lub innej umowy, prowadzącej do nabycia produktów/ towarów przez Kupującego,
e. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupu towaru u Sprzedawcy lub dokonująca innej czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
g. Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego Kupujący może dokonać zakupu towaru oferowanego przez Sprzedającego, w przypadku nie posiadania konta użytkownika lub z pomięciem logowania do konta użytkownika,
h. Dzień roboczy- dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Produkty (towary) oferowane w sklepie internetowym

3.1. W sklepie internetowym są oferowane w szczególności następujące produkty:

- oprawy elektryczne mieszkaniowe, przemysłowe, uliczne,
- wyłączniki i gniazdka mieszkaniowe i przemysłowe,
- bezpieczniki, kable, przewody, trasy kablowe metalowe,
- rury peszla i PCV,
- obudowy bezpiecznikowe, metalowe, plastikowe oraz z tworzyw termoutwardzalnych,
- korytka kablowe PCV, puszki podtynkowe PCV, puszki natynkowe,
- źródła światła LED, energooszczędne, standardowe, przemysłowe,
- baterie i akumulatory uniwersalne,
- latarki LED, kryptonowe i akumulatorowe.
- kable , przewody , przedłużacze
- BHP , narzędzia

3.2. Wszystkie produkty, sprzedawane w sklepie Internetowym, są pełnowartościowe, chyba, że co innego wynika z ich opisu lub informacji, przekazanej przez Sprzedawcę. Produkty pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora lub importera.

§ 4

Zakładanie konta użytkownika

4.1. Użytkownik może założyć swoje konto użytkownika w sklepie internetowym. Założenie konta wymaga rejestracji, co wiąże się z podaniem danych, wskazanych w stosownym formularzu.
4.2. Założenie i korzystanie z konta użytkownika w sklepie internetowym jest nieodpłatne.
4.3. Użytkownik może składać zamówienia i dokonywać zakupów przy użyciu swojego konta w sklepie internetowym, jak również korzystać z innych, dostępnych funkcjonalności konta użytkownika.

§ 5

Składanie zamówień. Zawarcie umowy

5.1. Kupujący może złożyć Zamówienie towaru:

a. poprzez założenie konta użytkownika, zalogowanie na swoje konto użytkownika i zamówienie towaru w ramach swojego konta,
b. bez zakładania konta użytkownika lub bez logowania na konto użytkownika- poprzez wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym,
c. poprzez wysłanie zamówienia w formie e-mail, przy użyciu innego komunikatora lub przy użyciu formularza kontaktowego.

5.2. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący ma obowiązek zapoznać się z opisem produktu w sklepie internetowym oraz wyjaśnić ze Sprzedawcą ewentualne wątpliwości.
5.3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór opcji KUP lub innej równoznacznej. W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych przez system danych i informacji.
5.4. Złożenie zamówienia u Sprzedawcy wymaga wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji Regulaminu lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
5.5. Na etapie składania Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu zapłaty, adresu dostawy oraz sposoby doręczenia lub odbioru. Zmiana tych danych na późniejszym etapie nie będzie możliwa, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
5.6. W przypadku złożenia zamówienia bez logowania na konto użytkownika, lecz poprzez wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym, do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu.
5.7. W przypadku zakupów, realizowanych poprzez konto użytkownika, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania wyboru opcji kupuj lub innej równoznacznej.
5.8. W przypadku zakupów, realizowanych bez logowania na konto użytkownika, ale przy użyciu formularza zamówienia, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie na właściwy link, wysłany do Kupującego mailem.
5.9. W przypadku złożenia w formie e-mail, telefonicznie, przy użyciu innego komunikatora, lub w inny sposób, umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.
5.10. W każdym przypadku do zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie, dokonane przez Sprzedawcę, przy czym może ono mieć formę dorozumianą. Formą potwierdzenia jest w szczególności przystąpienie do realizacji zamówienia lub zamówienie towaru u dostawcy Sprzedawcy.
5.11. Przedmiotem umowy jest towar, wymieniony w zamówieniu.
5.12. Ceną wiążącą Kupującego jest cena podana w ofercie w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, chyba, że cena oferowana w sklepie internetowym stanowi oczywistą omyłkę i znacząca odbiega od ceny rynkowych produktu.
5.13. Umowa sprzedaży towarów lub inna umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i stosuje się do niej polskie przepisy prawa.
5.14. Sprzedawca zastrzega możliwość sprzedaży towarów po cenach promocyjnych. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź produkty, które nie należą do stałej oferty sklepu internetowego, są dostępne w ograniczonej ilości. Sprzedawca zastrzega, iż realizacja zamówień produktów promocyjnych następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.
5.15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów objętych promocją lub wyprzedażą, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5.16. Ogłoszenia, zdjęcia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).

§ 6

Płatność

6.1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną dostępnych form płatności, w szczególności:

a. „za pobraniem” - płatność gotówką przy odbiorze produktów od kuriera, listonosza lub w placówce pocztowej;
b. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy wskazane na stronie sklepu internetowego (przedpłata),
c. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy wskazane z trakcie składania zamówienia, poprzez przekierowanie na stronę banku.

6.2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.3. Do ceny zakupionych produktów doliczone zostają koszty wysyłki towarów, w zależności od wybranej przez Kupującego opcji dostawy.
6.4. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie o przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§ 7

Realizacja zamówień i wysyłka produktów

7.1. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy.
7.2. Kupujący może wybrać opcję odbioru osobistego lub doręczenie produktów.
7.3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

a. 2 do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia - jeżeli wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie centralnym,
b. do 7 dni roboczych- jeżeli nie wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie centralnym.

7.4. Termin realizacji zamówienia należy liczyć:

a. w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem” i potwierdzenia zamówienia do godziny 11.00 - od dnia złożenia zamówienia i jego potwierdzenia, jeśli wymaga ono potwierdzenia,
b. w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem” i potwierdzenia zamówienia po godz. 11.00 - od dnia złożenia zamówienia i jego potwierdzenia, jeśli wymaga ono potwierdzenia,
c. w przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym (przedpłata)- od dnia zaksięgowania wpływu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7.5. Zamówienie, które uzyskało status zamówienia potwierdzonego w dni powszednie po godzinie 11:00 oraz w soboty, niedziele i święta będą odbierane przez Sprzedawcę najwcześniej następnego dnia roboczego.
7.6. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy fakt dostępności wynika z informacji, umieszczonej na stronie sklepu internetowego.
7.7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego, o ile Kupujący nie wybrał opcji osobistego odbioru towaru.
7.8. Sprzedawca dokonuje doręczeń wyłączenie na terenie Polski.
7.9. Wysyłka jest nadawana zawsze paczką, z uwagi na właściwości produktów.
7.10. Koszt przesyłki jest podawany na etapie składania zamówienia. W braku takiej informacji, koszt ten jest równy rzeczywistemu kosztowi doręczenia i wynika ze stawek, stosowanych przez podmiot, dokonujący doręczenia, z uwzględnieniem w szczególności wagi produktów i ich gabarytów.
7.11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
7.12. O wysyłce towaru Kupujący zostaje poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
7.13. Na czas realizacji przesyłki składa się czas skompletowania zamówienia oraz przewidywany czas dostawy towarów, łączenie nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
7.14. Towary nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz święta.
7.15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W tym przypadku Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. Brak informacji zwrotnej od Kupującego w terminie 7 dni jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia w całości.

§ 8

Reklamacje

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad.
8.2. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie produktu i dostarczonymi wraz z produktem.
8.3. Produkty zakupione w sklepie posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta, dystrybutora lub inny podmiot. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego gwaranta, w szczególności poprzez określenie w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego produktu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty.
8.4. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.
8.5. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady produktu, wszczyna się postępowanie reklamacyjne.
8.6. Zgłaszając reklamację, Sprzedawca jest zobowiązany wskazać następujące informacje:

a. nazwę i typ reklamowanego towaru,
b. numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,
c. wskazanie, z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi),
d. cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,
e. dane Kupującego,
f. opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,
g. wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.

8.7. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
8.8. Jeżeli Kupujący nie wskaże, czy korzysta z rękojmi czy z gwarancji, to przyjmuje się, że korzysta z gwarancji, o ile została ona udzielona.
8.9. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.
8.10. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika.
8.11. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni.
8.12. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem.
8.13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz właściwych inspekcji handlowych.

§ 9

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

9.1. Konsumentowi, który zawarł ze sprzedawcą umowę przez internet, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

a. dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
b. od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,
c. od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,
d. od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

9.2. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
9.3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany odesłać lub w inny sposób dostarczyć sprzedawcy zakupiony wcześniej towar, na własny koszt.
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.  
9.5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył konsument, chyba że strony uzgodnią inaczej.
9.7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10

Postanowienia końcowe

10.1. Sklep internetowego www.elektryka-sklep.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług.
10.3. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych, zdjęć i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
10.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
10.5. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego.
10.6. Do umów zawartych przed dniem wejście w życie zmian Regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu w brzmieniu przed wejściem tych zmian w życie.
10.7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw.
10.8. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018 r.